Quên mật khẩu Viva88 là tình huống có thể xảy ra với người chơi khi người chơi đặt mật khẩu khó nhớ lâu ngày không đăng nhập dẫn đến quên mật khẩu để vào Viva88.

Khi đó muốn lấy lại mật khẩu viva88 người chơi cần liên hệ với đại lý đã cung cấp tài khoản cho người chơi. Đồng thời cung cấp các thông tin như số điện thoại, tên đăng nhập, họ tên.

Đại lý hoặc Master Viva88 sẽ kiểm tra thông của người chơi trong hệ thống, nếu hợp lệ thì người chơi sẽ được cấp lại mật khẩu mới vào số điện thoại.

Trường hợp tài khoản Viva88 lâu ngày không sử dụng và quên mật khẩu thì Viva88VN khi người chơi nên tạo tài khoản Viva88 mới để tham gia cược tại Viva88.

Tạo mới tại đây: Đăng ký Viva88